Algemene voorwaarden kindercoach Astrid

 1. Overeenkomst
  Van een overeenkomst is sprake wanneer je je aanmeldt voor een coachingstraject of een training ‘Ik leer leren’ via de website/ via e-mail/ telefonisch of schriftelijk of wanneer jij en ik een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afsluiten.
 2. Annulering
  Voor consumenten en particulieren is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Stuur hiervoor een e-mail. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant minus €15 administratiekosten zal worden teruggestort. Coachingsgesprekken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien je korter van tevoren verzet, betaal je het volledige bedrag voor het betreffende gesprek.
 3. Betaling
  De betaling van de factuur / facturen ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je zult alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten moeten vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.
 4. Vervanging
  Als ik door ziekte of overmacht geen coachingsgesprek of training kan geven, staat het mij vrij het coachingsgesprek of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum.
 5. Aansprakelijkheid
  Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en jouw kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid. Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.
 6. Intellectueel eigendom
  Het materiaal dat ik gebruik in coachingstrajecten, trainingen en andere diensten mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.
 7. Geheimhouding
  Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens en informatie die je aan mij toevertrouwt.

Terug naar Welkom bij Kindercoach Astrid